Skip to main content

Bandvagn 206, historik och lite fakta

I januari 1971 skrev försvarets materielverk (FMV) till fem svenska industrier, Bofors, Hägglunds, Kockums-Landsverk, Saab-Scania och Volvo BM, och efterhörde om de var intresserade av att medverka i studier och utredningar beträffande en ny bandvagnsgeneration. Målsättningen var att serietillverkning av den nya generationen skulle börja i slutet på 70-talet. Fordonet skulle ha minst samma framkomlighet som Bv 202 och något högre lastförmåga. I underlaget talade man också om en tung bandvagn med betydligt större lastförmåga. För framkomlighet i terräng är det viktigt att ha ett lågt bandtryck mot marken och hög specifik motoreffekt.  Bandtrycket fick inte överskrida 0,1 kp/cm2 och motoreffekten borde vara lika med eller större än 30 hk/ton. De största förändringarna i förhållande till Bv 202 avsåg dock kraven på tillförlitlighet och underhållsvänlighet. FMV krävde en livslängd på 15 år eller 30 000 km. Körningarna beräknades då till 50% gå på väg eller stig och resten i terrängen.

AB Hägglund och Söner fick i slutet av 1973 order på utveckling och tillverkning av en ny bandvagnsgeneration.
Den eftersträvade bandvagnen (Bv 206) skulle ha följande
huvuddata:
Tjänstevikt 4 200 kg
Framvagn 2 300 kg
Bakvagn 1 700 kg
Nyttig last 2 000 kg
Framvagn 600 kg
Bakvagn 1 400 kg
Hastighet på landsväg 55 km/tim
Hastighet i vatten 3,5 km/tim

Serieleveranserna av Bv 206 påbörjades i mars 1981, och totalt levererades 4500 bandvagnar till svenska försvaret och 6500 vagnar till andra kunder världen över.

Bilder från utvecklingen av BV 206, publicerade i tidningen Defence & arms, november 1981

 

Bandvagn 206 är i ursprungsutförande 185 cm bred, men det finns breddningssatser för 200 och 220 cm bredd, det är så bara banden som flyttas isär med längre bladfjädrar och drivaxlar.

Motorn i de flesta vagnar levererade till svenska försvaret var Ford 2658E V6 bensinmotor, 135 hästkrafter och 216 Nm.

Utsikt i 360 grader från en bandvagn 206

[sphere 6514]