Skip to main content

Scandinavian Terrain Vehicles har levererat utrustning och fordon till polarforskningsinstitut i en rad länder.