Scandinavian Terrain Vehicles har levererat utrustning och fordon till polarforskningsinstitut i en rad länder.