Skip to main content

En kund önskade 9 bandvagnar med ett pontonsystem för att säkerställa att vagnarna gick att använda även vid grov sjögång.

Scandinavian Terrain Vehicles specialkonstruerade ett pontonsystem där varje ponton bidrar med 2 tons flythjälp. Pontonerna är hydrauliskt uppfällbara för att kunna justera flytläget i vattnet för bästa fart och för att göra vagnen smal nog för att köras på väg.

Datorgenererad bild på bandvagn med pontoner.

Genom att alla nya komponenter konstruerats i 3D kan simuleringar och analyser genomföras innan produktionen påbörjas. För att hålla nere kostnaderna är det en gemensam gjutform som används till alla fyra pontoner, det som skiljer är infästningarna.