Skip to main content

Bandvagnar kan användas som fordon för att släcka bränder på platser som saknar vägar.

STV har konstruerat och byggt brandmoduler till bandvagnar i många olika utföranden, simbara moduler, moduler på lastväxlarflak och brandmoduler för flygplatser.

Nedan en film på en brandbandvagn med Rosenbauer FOX S pump som levererar en kubikmeter vatten per minut via ett takmonterat vattenspruttorn som styrs inifrån förarhytten.

Ett högtryckssystem från Rosenbauer UHPS är installerat i samma modul.

 

Simbar brandmodul på lastväxlaram