Skip to main content

De främre skicorna svänger tillsammans med dragramen för god manövrerbarhet.

Maxlast 16 ton

Slädplattform, bredd 2400mm

Slädplattform, längd 6000mm

Slädhöjd över marken 900mm

Totalbredd med skidor 4075 mm

Totallängd utan dragram 10000mm

Skidbredd 660 mm

Skidlängd 3800mm

Släden kan beställas med fästen för 20 fots container eller med lastgaller för blandad last.