Skip to main content

Snabba oljebyten i vindkraftverk

När det handlar om byte av växellådsolja är det viktigt att det sker på ett miljömässigt sätt, och med en ny olja som garanterat är filtrerad till en dokumenterad renhetsgrad.

Tillsammans med Energiservice i Skellefteå har vi tagit fram en modul för oljebyte i vindkraftverk. Den gamla olja tappas ner med en slang till en spilloljetank och ny varm och filtrerad olja pumpas upp från marken. Modulen kan dras på hjul av en lastmaskin eller efter bandvagn på skidor vintertid.

Modulen är speciellt utvecklad för att underlätta oljebyten i vindkraftverk under hela året. Ett komplett system som gör det möjligt med oljebyte i två vindkraftverk på en 8 timmars arbetsdag. Modulen hanterar både ny, filtrerad och uppvärmd olja och den gamla spilloljan. Utvecklad för och testad i arktiskt klimat, drivs med 16A 400V från vindkraftverket som ska servas.

Produktfördelar

  • Minimerar kostsam stilleståndstid med snabba oljebyten.
  • Minimerar risk för oljespill i känsliga miljöer.
  • Förbättrar arbetsmiljön för tekniker, ingen mer hantering av oljedunkar.
  • Utvecklad för att enkelt transporteras bakom hjullastare på väg eller bandvagn på snö.
  • Filtrering och värme av oljan för att uppnå ISO 4406 och snabbt kunna återstarta vindkraftverket när servicen är avslutad.