Utan bandvagn ingen vindkraft

Att bedriva vindkraft på ett kalfjäll i nära arktisk miljö är inte enkelt, men det går, bara man lär sig arbeta med vädret, inte emot det. Något Vestas tekniker lärt sig och klarar på ett ganska bekvämt sätt!

Vindkraftsprojektet Glötesvålen ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg. Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta punkt om 1010 m ö h. Närmaste tätare bebyggelse finns i byn Glöte.

Anläggningen består av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kWh) el per år.

Anläggningen ägs av O2 och den dagliga servicen står Vestas för

I september driftsattes de första vindkraftverken och nu går all kraftverken för fullt.

Sedan arbetet på Glötesvålen inleddes har det anlagt 14 kilometer väg uppe på vålen och ytterligare 6 kilometer för att kunna ta sig upp.

Just vägarna är något som är viktigt för serviceteknikerna på plats. Man behöver dagligen ta sig upp till vindkraftverken för att utföra olika uppgifter. Något som i många branscher inte skulle vara ett problem, men här har man vädret som alltid gör sig påmint.

 

För att minska vädrets inverkan till minimalt har man valt att använda  bandvagnar från Scandinavian Terrain Vehicles i Skellefteå för transporten. Att valet föll på en bandvagn från STV var ingen slump.

- För det första är företaget svenskt och har funnits länge. Sen är tekniken beprövad och håller för den extrema påfrestning vi utsätter den för dagligen. De har dessutom ett bra program för service och uppgradering av bandvagnarna säger Andreas Johansson personalansvarig på Vestas.

 

Utan bandvagn ingen vindkraftpark.

- Att vi valet föll på bandvagnen är den totala överlägsenheten jämfört med andra alternativ. Klimatet vi arbetar i, är nästan arktiskt vilket gör förutsättningarna extrema och ställer höga krav på utrustningen. Utan bandvagnen hade vi inte kunnat driva vindkraftparken! Nu kan vi jobba i alla väder fortsätter Andreas.

 

Förutom bandvagn finns det två andra alternativ, ploga vägarna eller snöskoter.

- Att  ploga vägarna och använda vanliga bilar är i praktiken omöjligt. Eftersom förutsättningen för en bra vindpark är just vind, gärna stark vind, vilket gör att vägarna driver igen på direkten då man plogat, det gör plogningen nära på omöjlig och mycket dyrt.

 

När det kommer till snöskoter förklarar Andreas.

- Att använda snöskoter är för kallt och man får inte med sig allt material vi behöver. Dessutom är säkerheten sämre.

 

Eftersom vindkraftsparken i Glötesvålen ligger på ett berg ovan trädgränsen är vägen upp brant och trixig.

- Bandvagnen är mycket stark och klarar branter bra då den även är låg och stabil.

 

Bra med lokalt samarbete

Inom Vestas vill man gärna hitta lokala lösningar i närområdet för att alla ska få del av verksamheten. Ett bra exempel är hur man kan nyttja den lokala skoterklubben till att få bekvämare vägar!

- När vi kör med bandvagnarna gräver banden lite, som på en snöskoter, vilket gör spåret lite gropiga efter ett tag. Men det har vi hittat en lokal och bra lösning på! Vi för en dialog med den lokala skoterklubben om att de ska sladda våra spår på samma sätt som de gör med skoterlederna! På detta sätt får vi perfekta ”vägar”, och de tjänar pengar!

 

Det jobb Vestas utför är service av vindkraftverken.

- Man kan säga att vi utför två olika service, förebyggande service och felavhjälpning. Servicen kan man likna det vid en bil där vi kontrollerar och byter oljor, filter och fett. I vindkraftverket finns mycket hydraulik och elektronik.

När det blir fel på ett vindkraftverk är det oftast elektriskt.

- Ett vindkraftverk är mekaniskt mycket stabilt.  När det blir ett fel är det som regel elektroniskt. Ofta någon dator som krånglar. Elektroniken är överlag rätt känslig.

Personalen som jobbar inom anläggningen har en bakgrund som industri elektriker. Målsättningen vid rekrytering var att hitta lokal personal

- Jag är imponerad att vi fått till en så bra arbetsgrupp där alla är från närområdet, vilket är kanon då det blir en stabil arbetsgrupp!

 

De sex som arbetar med servicen jobbar i två skift, tre personer per skift. Skiften består i att man arbetar 07 – 19, i 7 dagar, och sen är ledig i sju dagar.

 

Ljus framtid för vindkraft i Sverige

Vestas har ca 170 tekniker runt om i Sverige. För bara 5 år sedan hade man 30st tekniker.

- Sverige är ett bra land att bedriva vindkraft i. Eftersom det är så avlångt kan man sprida vindkraftverken över hela landet och på så sätt få en jämn produktion då det alltid blåser någonstans. I jämförelse med tillexempel Danmark där många vindkraftverk är inom en liten geografisk yta, blåser det inte står alla kraftverk still. Ur den synvinkeln är Sverige mycket bra avslutar Andreas Johansson.

Framtiden för vindkraften i Sverige ser lovande ut!

Dagens effektiva teknik och att man lärt sig analysera förutsättningarna för vart man ska placera vindkraftverken för maximal effekt gör vindkraftverken effektiva som små vattenkraftanläggningar. Det tillsammans med ett normalt elpris gör ekonomin god för både ägare och miljön!