Det första antispinnsystemet till BV206 som kan eftermonteras på alla vagnar. Systemet aktiveras av föraren, och vid spinn bromsas det spinnande bandet i fyra steg upp till 2200 Nm för att överföra momentet till den sida som har bättre grepp. Den främre och bakre differentialen övervakas samtidigt och regleras individuellt för maximalt grepp. Bromsskivor med inbyggda tandringar för rotationssensorer monteras mellan differential och drivaxlar, bromsarna aktiveras med hydraultryck från ackumulatorer som laddas upp av en 24V hydraulpump.