Ett företag synonymt med kvalitet

STV’s verksamhetsområde innefattar tillverkning av nya bandvagnar, uppgradering av bandvagnar, uthyrning av bandvagnar samt påbyggnader såsom fasta flak, kranar och lastväxlare. STV konstruerar och bygger bandvagnar till alla verksamheter där det finns behov av terränggående fordon. Elkraftindustrin, olja och gas, prospektering, logistik, räddningstjänster är bara några exempel.

Vissa saker är viktigare än andra. Vår försörjning av värme, el och andra energislag till exempel. Eller av tillväxtskapande råmaterial som malm och metaller. För att inte tala om effektiva sjukvårds-, brand- och räddningsorganisationer för att säkra vår trygghet oavsett var vi befinner oss.

Arbetar du inom något av nämnda områden; energi-/kraftindustrin, olja & gas, logistik, prospektering, brandbekämpning, räddningstjänster m.fl. verksamhetsområden så lönar det sig definitivt att titta närmare på oss STV, Scandinavian Terrain Vehicles.

Sedan flera decennier och hela tiden i nära samarbete med BAE Systems Hägglunds tillför vi verksamhets- och konkurrensfördelar till företag och organisationer världen över. Vi gör det genom två produkter i absolut världsklass. Dels vårt unika uppgraderingsprogram MLI för Bv 206, dels vår lika unika nytillverkade bandvagn TL6 baserad på BvS10.

När du väljer dessa bandvagnar gör du ett högkvalitativt och långsiktigt val. Du får en optimal driftsäkerhet och framkomlighet. Du får industristandard i allt från motorer och växellådor till hydraulik och kylsystem. Du får en skräddarsydd anpassning av tillbehör och påbyggnader. Och du får säkrad tillgång till service och reservdelar i flera årtionden framåt.

Kort sagt, med oss får du en på samma gång garanterat välbeprövad och framtidssäkrad lösning. Optimerad för att du ska få ut största möjliga nytta, dag ut och dag in.

Hjärtligt välkommen till STV!

Jim Wallström
VD

Ägare
Scandinavian Terrain Vehicles is a subsidiary of Storskogen Industrier AB. Storskogen Industrier is a Swedish industrial group, which acquires and develops small and medium-sized industrial companies.
History
The company is a result of Berco Produktion AB being divided into two parts, where the terrain operations became a company under the name Scandinavian Terrain Vehicles AB.

The company started its operations in 2010, but already in the 1980s, attachments to BV206 were manufactured by Berco in close cooperation with BAE systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik. Over the years, an upgrade program for Hägglund’s Bv 206 and its own civil-purpose vehicle has also been constructed.

Even though the company is new, it has long been a long passion for technology, a solid understanding of business as well as product development that brings together productivity, ergonomics and heavy environmental issues for cutting edge competitive advantages. It’s good for the future!

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete innebär en och samma sak från början till slut – att möta kundernas krav. Det handlar om att förbättra och optimera varje moment och varje komponent från planering till produktion och att vara medveten och lyhörd för marknadens krav.

Vi har utvecklat en tydlig process för varje steg i produktionskedjan, från order till leverans. Då vårt fokus är inriktat på ren kundnytta arbetar vi ständigt med att säkerställa samma höga kvalitet genom hela verksamheten – i utbildning, uppföljning och service. En obruten kvalitetssäkringskedja ger tillfredställda kunder. Detta sporrar oss till fortsatta förbättringar!

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008.

Miljö
Vi tror att miljöaspekten är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Att följa miljölagarna och hålla sig inom ramarna är helt naturligt, men utöver det har vi aktivt valt att involvera miljöarbetet som en självklar del av både utvecklingsarbetet och produktionen.

Hela vår verksamhet karaktäriseras av att ta ansvar, beslutsamt ledarskap och en öppen attityd till att dokumentera och rapportera resultaten av uppfyllda miljöåtgärder. Det kännetecknas av effektivitet i utnyttjandet av energi och råvaror, där uppkomst av avfall minimeras. Vi fokuserar på förebyggande insatser för att förhindra utsläpp och annan miljöpåverkan från våra produkter, processer och transporter. Miljöarbete och miljöhänsyn ska ingå som en integrerad del i företagets dagliga arbete och beaktas i varje beslut på alla nivåer i organisationen. Vår fabrik i Skellefteå är ISO 14001-certifierad.

Vi förutsätter också att våra underleverantörer delar vår syn på miljöarbetet. Motorer specialbyggda för bandvagnar, som både minskar bränsleförbrukning och utsläpp. Slangar, filter och pumpar optimerade för miljövänliga oljor. Det handlar om ökad effektivitet och lägre utsläpp. Hög teknologi och ekologi!