Takmonterad kompass

Takmonterad kompass, tillverkad av Silva, används i Hägglunds bandvagn BV206
Kalibrerbar, med hål för belysning. Indelad i 6400 streck enligt militär standard.
Glaskropp med 70mm diameter, husets diameter 105mm

M3261-027010