BV206 before renovation

fan

Fläktsystem före och efter renovering

 

Steering unit bv206

steering unit bearing

rubber

Styrdonet är en komponent som får ta mycket stryk och kan vara i dåligt skick om det inte underhållits. Vi plockar ner styrdonet i delar och byter alla lager och tätningar.

 

before paint

After paint

BV206 chassie

Underredet tas isär, blästras, rostksyddsbehandlas och lackeras, vanligtvis svart.

BV 206 tracks

Nya band.

BV 206 cabin painted

rear

tankar

fuel pump

Ny bräslepump.

driver