Miljö

Miljö är vår hjärtesak

Vi tror att miljöaspekten är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Att följa miljölagarna och hålla sig inom ramarna är helt naturligt, men utöver det har vi aktivt valt att involvera miljöarbetet som en självklar del av både utvecklingsarbetet och produktionen.

Hela vår verksamhet karaktäriseras av att ta ansvar, beslutsamt ledarskap och en öppen attityd till att dokumentera och rapportera resultaten av uppfyllda miljöåtgärder. Det kännetecknas av effektivitet i utnyttjandet av energi och råvaror, där uppkomst av avfall minimeras. Vi fokuserar på förebyggande insatser för att förhindra utsläpp och annan miljöpåverkan från våra produkter, processer och transporter. Miljöarbete och miljöhänsyn ska ingå som en integrerad del i företagets dagliga arbete och beaktas i varje beslut på alla nivåer i organisationen. Vår fabrik i Skellefteå är ISO 14001-certifierad.

Vi förutsätter också att våra underleverantörer delar vår syn på miljöarbetet. Motorer specialbyggda för bandvagnar, som både minskar bränsleförbrukning och utsläpp. Slangar, filter och pumpar optimerade för miljövänliga oljor. Det handlar om ökad effektivitet och lägre utsläpp. Hög teknologi och ekologi!