Kvalitet

Planera, utföra, kontrollera och agera

Vårt kvalitetsarbete innebär en och samma sak från början till slut - att möta kundernas krav. Det handlar om att förbättra och optimera varje moment och varje komponent från planering till produktion och att vara medveten och lyhörd för marknadens krav.

Vi har utvecklat en tydlig process för varje steg i produktionskedjan, från order till leverans. Då vårt fokus är inriktat på ren kundnytta arbetar vi ständigt med att säkerställa samma höga kvalitet genom hela verksamheten – i utbildning, uppföljning och service. En obruten kvalitetssäkringskedja ger tillfredställda kunder. Detta sporrar oss till fortsatta förbättringar!

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008.