Historia

Nytt företag med gamla anor

Bolaget är ett resultat av att Berco Produktion AB delades i två delar där terrängverksamheten blev ett eget bolag under namnet Scandinavian Terrain Vehicles AB.

Bolaget startade sin verksamhet under 2010 men redan under 1980-talet har påbyggnader till bandvagnar tillverkats av Berco i nära samarbete med BAE systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Under åren har även ett uppgraderingsprogram för Hägglunds Bv 206 och en egen civil bandvagn konstruerats.

Även om bolaget är nytt så finns det sedan länge en lång passion för teknologi, en gedigen förståelse för affärer samt en produktutveckling som sammanför produktivitet, ergonomi samt tunga miljöfrågor till knivskapa konkurrensfördelar. Det bådar gott inför framtiden!